رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

557,221,400 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

1

استان تحت حمایت

1

کارمای موفق

2

کارمای در حال اجرااسلاید