0

پروژه موفق

0

سرمایه‌گذاری جمعی تا به حال

34

کاربر و سرمایه گذار

پروژه برجسته این هفته

شهر هوشمند

هوشمندانه انتخاب کنید..

محسن صالحی

(1)

(0)

1.64 درصد تامین مالی شده

توصیه شده برای شما

شهر هوشمند

1.64 درصد تامین شده است

شهر هوشمند

(1)

(0)


دستیار تحصیلی

16.67 درصد تامین شده است

دستیار تحصیلی

(1)

(0)


طراحی سایت اجاره ای

579.09 درصد تامین شده است

طراحی سایت اجاره ای

(1)

(0)


صفحه ا از 5

یک پروژه خلاقانه را خلق کن!

طرح‌های تامین مالی جمعی

مشاهده بیشتر

همه باهم برای اجتماعی بهتر

نهادهای اجتماعی برگزیده

نسخه‌ای ویژه مجموعه‌دار و مصور از یک رمان فانتزی از پرفروش‌ترین سری Emaneska.

نهادهای اجتماعی فعال

3+

... ... ... ...
ثبت نهاد اجتماعی

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

هر آنچه از سرمایه گذاری باید بدانید

نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباشید. شرایط طرح‌های دلخواه خود را مشخص کنید، و بقیه را به کارماران بسپرید.

بررسی استراتژی های به کار رفته در پلتفرم‌ kiva

ادامه
حامیان
حامیان