0

پروژه موفق

0

سرمایه‌گذاری جمعی تا به حال

0

کاربر و سرمایه گذار

پروژه برجسته این هفته

حمل و نقل آقای بار

تسهیل در مدیریت ناوگان حمل و نقل منطقه ای

محسن صالحی

(0)

(0)

3.90 درصد تامین مالی شده

توصیه شده برای شما

حمل و نقل آقای بار

3.90 درصد تامین شده است

حمل و نقل آقای بار

(0)

(0)


تکنوبای

0.45 درصد تامین شده است

تکنوبای

(0)

(0)


صفحه ا از 5
دسته‌بندی‌ها را مرور کنید

اگر میخواهید عضوی از یک نهاد باشید یا حتی چند نهاد یا میخواهید در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنید یا در دوره آموزشی شرکت کنید و یا با سازمان‌های حمایتی آشنا شوید! دسته‌های رو برو را زیر و رو کنید.

پروژه‌های قرض‌الحسنه

سازمان‌های حمایتی

پروژه‌های قرض الحسنه

مشاهده بیشتر
اخذ شده:

تومان

7,020,000

کمترین:

تومان

180000000

باقی مانده:

تومان

222980000

حالت مطلوب:

تومان

230000000

پشتیبان:

2 نفر

آذربايجان شرقي / مرند

حمل و نقل آقای بار

تسهیل در مدیریت ناوگان حمل و نقل منطقه ای

حالت مطلوب:
230000000
اخذ شده:
7,020,000

3.90 %

0 روز باقی مانده است.
اخذ شده:

تومان

590,066

کمترین:

تومان

130000000

باقی مانده:

تومان

199409934

حالت مطلوب:

تومان

200000000

پشتیبان:

3 نفر

آذربايجان شرقي / مرند

تکنوبای

سیستم برنامه نویسی

حالت مطلوب:
200000000
اخذ شده:
590,066

0.45 %

0 روز باقی مانده است.
آموزشهای برتر را در کارماران ببنید

همه باهم برای اجتماعی بهتر

مشاهده بیشتر
ثبت نهاد اجتماعی

تعداد اعضا:

2 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 16595978 تومان

مرند

هر آنچه از سرمایه گذاری باید بدانید

مشاهده بیشتر

نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباشید. شرایط طرح‌های دلخواه خود را مشخص کنید، و بقیه را به کارماران بسپرید.

حامیان

حامیان پشتوانه کارماران