0

پروژه موفق

0

سرمایه‌گذاری جمعی تا به حال

35

کاربر و سرمایه گذار

0

پروژه موفق

0

سرمایه‌گذاری جمعی تا به حال

35

کاربر و سرمایه گذار

پروژه برجسته این هفته

بازی سازی

بازی سازی سه بعدی

فاطمه محمدزاده

(0)

(0)

1,100.21 درصد تامین مالی شده

توصیه شده برای شما

بازی سازی

1,100.21 درصد تامین شده است

بازی سازی

(0)

(0)


تست

0.00 درصد تامین شده است

تست

(0)

(1)


صفحه ا از 5
دسته‌بندی‌ها را مرور کنید

اگر میخواهید عضوی از یک نهاد باشید یا حتی چند نهاد یا میخواهید در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کنید یا در دوره آموزشی شرکت کنید و یا با سازمان‌های حمایتی آشنا شوید! دسته‌های رو برو را زیر و رو کنید.

نهادهای اجتماعی

پروژه‌های قرض‌الحسنه

دوره‌های آموزشی

سازمان‌های حمایتی

پروژه‌های قرض الحسنه

اخذ شده:

تومان

110,021,011

کمترین:

تومان

10000000

باقی مانده:

تومان

-87698789

حالت مطلوب:

تومان

22322222

پشتیبان:

3 نفر

خراسان رضوئ / مشهد

بازی سازی

بازی سازی سه بعدی

حالت مطلوب:
22322222
اخذ شده:
110,021,011

1,100.21 %

18 روز باقی مانده است.
اخذ شده:

تومان

123

کمترین:

تومان

50000000

باقی مانده:

تومان

49999877

حالت مطلوب:

تومان

50000000

پشتیبان:

1 نفر

اردبيل / اردبيل

تست

هوشمندانه انتخاب کنید

حالت مطلوب:
50000000
اخذ شده:
123

0.00 %

18 روز باقی مانده است.
اخذ شده:

تومان

0

کمترین:

تومان

0

باقی مانده:

تومان

0

حالت مطلوب:

تومان

0

پشتیبان:

0 نفر

اردبيل / بيله سوار

پروژه فرانت اند

پروژه برنامه نویسی فرانت اند

حالت مطلوب:
0
اخذ شده:
0

0 %

18 روز باقی مانده است.
آموزشهای برتر را در کارماران ببنید

در دنیای امروز کامپیوترها در همه جا حضور دارند. مهم نیست لپتاپ باشد یا تلفن هوشمند. به هر حال هیچ راه گریزی از آن نیست. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم…در دنیای امروز کامپیوترها در همه جا حضور دارند. مهم نیست لپتاپ باشد یا تلفن هوشمند. به هر حال هیچ راه گریزی از آن نیست. ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم…

جدیدترین دوره‌ها

همه باهم برای اجتماعی بهتر

ثبت نهاد اجتماعی

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

تعداد اعضا:

400 عضو

تعداد پروژه حمایت شده:

15

کل بودجه: 400 میلیون تومان

مشهد

هر آنچه از سرمایه گذاری باید بدانید

نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباشید. شرایط طرح‌های دلخواه خود را مشخص کنید، و بقیه را به کارماران بسپرید.

هر آنچه از سرمایه گذاری باید بدانید

نگران از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباشید. شرایط طرح‌های دلخواه خود را مشخص کنید، و بقیه را به کارماران بسپرید.

بررسی استراتژی های به کار رفته در پلتفرم‌ kiva

ادامه

بوم مدل کسب و کار

ادامه