محسن صالحی

مرند

سرپرست مجموعه خانه خلاق و نوآوری ماندگار  مرند  .

طراح فرآیند پلتفرم های شهر هوشمند ، مارکت آنلاین آذرمال و پلتفرم قرض دهی جمعی کارماران.

 

میزان کمک‌های مالی تا الان (تومان)

18,160,000

وبسایت من:

30ty.co


شبکه‌های اجتماعی من:


پروژه‌های من:


پروژه‌هایی که حمایت می‌کنم: