اخذ شده:

تومان

7,020,000

کمترین:

تومان

180000000

باقی مانده:

تومان

222980000

حالت مطلوب:

تومان

230000000

پشتیبان:

2 نفر

آذربايجان شرقي / مرند

حمل و نقل آقای بار

تسهیل در مدیریت ناوگان حمل و نقل منطقه ای

حالت مطلوب:
230000000
اخذ شده:
7,020,000

3.90 %

18 روز باقی مانده است.
اخذ شده:

تومان

590,066

کمترین:

تومان

130000000

باقی مانده:

تومان

199409934

حالت مطلوب:

تومان

200000000

پشتیبان:

3 نفر

آذربايجان شرقي / مرند

تکنوبای

سیستم برنامه نویسی

حالت مطلوب:
200000000
اخذ شده:
590,066

0.45 %

18 روز باقی مانده است.