نهادها قلب تپنده کارماران مشاهده همه نهادها
اجتماعی

vcbcfb c

میزان کمک‌های مالی: (تومان)

52786

تعدا اعضا:

1 نفر

ایران / آذربايجان شرقي / مرند

عضویت

ثبت نهاد
درباره نهاد و قوانین ثبت نهاد
پنل مدیریت نهاد اجتماعی
درباره نهاد و قوانین ثبت نهاد
در مورد نهادها

اقدامی است که افراد در شبکه های اجتماعی و وبسایت‌ها به جمع آوری سرمایه میپردازند که به چهار شکل خیریه، پاداش محور، وام دادن و سهام در دنیا رواج دارد و باعث ایجاد شغل در جامعه میشود. به این صورت است که یک طرح کسب و کار بر روی یک وبسایت و یا شبکه اجتماع قرار میگیرد و افراد مختلف با سرمایه‌گذاری‌های اندک بر روی آن، باعث شکل گیری و شروع آن ایده میشود.

در مورد عملکرد نهادها بیشتر بدانید

حامیان
حامیان