خیاطی

خانمی سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش، نیاز به وام جهت خرید چرخ خیاطی صنعتی دارد.

8,502,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

21%

پیشرفت

40,250,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۷ آذر ۱۳۹۸

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.