کارگاه نجاری

آقای نجاری با سابقه ی کاری 25 سال قصد توسعه و گسترش کارگاه نجاری و کابینت سازی خود را دارد.

2,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

4%

پیشرفت

50,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.