خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

40,260,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

40,250,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۷ آذر ۱۳۹۸

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.