خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

260,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

1%

پیشرفت

40,250,000 ریال

هدف

مانده

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.