کارگاه دامپروری و پرورش گوسفند

یک کارگاه دامپروری در ورامین به دنبال توسعه و گسترش کارگاه خویش است...

261,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

0%

پیشرفت

120,500,000 ریال

هدف

مانده

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.