کارگاه عروسک های بافتنی

عروسک ساز باتجربه برای توسعه کارگاه به دنبال جذب سرمایه است.

551,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

پیشرفت

550,250,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۸ آبان ۱۳۹۸

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.