کارگاه دوخت روکش صندلی خودرو

یک کارگاه روکش دوزی اتومبیل به دنبال توسعه کسب و کارش است

100,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

33%

پیشرفت

300,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.