کارگاه خیاطی

یک خانم به دنبال توسعه کارگاه خیاطی است.

44,966,666 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

112%

پیشرفت

بیش از 40,250,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۱ آبان ۱۳۹۸

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.