تولیدی جعبه شیرینی و چاپ قنادی

یک تولیدی تولید جعبه شیرینی و چاپ قنادی جهت توسعه کسب و کار خود نیاز به وام به مبلغ 5 میلیون تومان دارد.

10,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

0%

پیشرفت

50,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.