خواربار فروشی

خواربار فروشی در منطقه ورامین جهت نگهداری وسایل فاسد شدنی نیاز به خرید یخچال دارد.

20,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

0%

پیشرفت

50,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.