لبنیاتی

یک لبنیاتی واقع در منطقه ورامین جهت توسعه کسب و کار خود نیاز به خرید یخچال شیر سرد کن دارد.

0 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

0%

پیشرفت

50,250,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.