کارگاه خیاطی

خانمی با سابقه حرفه ای در خیاطی و دانش طراحی و دوخت برای توسعه کسب و کار خود نیاز به وام جهت خرید چرخ سردوز صنعتی دارد.

10,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

0%

پیشرفت

30,500,000 ریال

هدف

این کارما فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.