خیریه پدر مهربان بقیع

خیریه پدر مهربان بقیع

من یک نهاد هستم

★★★★★
★★★★★

2 کارما

حامی

0

نظر

0 کارما

کارماهای ایجاد شده

عضویت از ۲۱ خرداد ۱۳۹۸


خیریه پدر مهربان بقیع در سال 92 و با شماره ثبت 353 تاسیس شده است و زیر نظر بهزیستی فعالیت می کند. این نهاد مردمی بوده و بدون بودجه و امکانات دولتی است. محل فعالیت خیریه پدر مهربان بقیع شهرستان ورامین می باشد و از جمله طرح های آن می توان موارد کمپین سبد مهربانی، نان رایگان و فرشتگان رحمت را نام برد.