درباره ما

 

کارماران چیست؟

کارماران سامانه‌ای است که با استفاده مدل های جمع سپاری (CrowdSourcing) به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران خود کمک می‌کند. کارماران برای تحقق این هدف بستری ساخته است تا نیروی عظیمِ سرمایه های خرد برای حل مشکلات اقتصادی کسب و کار به کار گرفته شود. به کمک این بستر هیچ سرمایه ای بدون استفاده و هیچ کسب وکاری بدون سرمایه نخواهد بود.

کارماران از طریق نمایندگان خود در منطقه هدف که همان نهادهای اجتماعی محلی هستند با متقاضیان تاسیس یا توسعه کسب و کار ارتباط می‌گیرد. کارماران طرح های کسب و کار را دریافت می کند و به دقت مورد ارزیابی قرار می دهد. چنانچه نهاد اجتماعی طرح کسب و کار را بپذیرد و ضمانت اجتماعی صاحب کسب و کار را به عهده گیرد، در تیم‌های تخصصی کارماران طرح کسب وکار از لحاظ اقتصادی و امکان سنجی بررسی می‌شود.در صورت توجیه پذیر بودن آن، طرح کسب و کار برای تامین سرمایه جمعی (CrowdFunding) در سکو منتشر خواهد شد. سرمایه جذب شده در قالب وام قرض الحسنه به صاحب کسب‌وکار اعطا می‌شود. مزیت پرداخت سرمایه به روش قرض الحسنه نسب به کمک مالی بلاعوض (donate)ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر برای پیشرفت کسب‌وکار است علاوه بر آنکه دیگر بهره بانکی فشار مضاعفی برای کسب‌وکار ایجاد نمی‌کند.

همه کسانی که علاقه دارند در ایجاد شغل و بهبود شرایط اقتصادی مردم کشور خود نقشی داشته باشند می توانند به کسب و کارهای معرفی شده در سکو پول قرض دهند و در موعدهای مقرر و طی اقساط مشخص شده آن را پس بگیرند. این یک قرض عادی نیست، یک قرض‌الحسنه است، یعنی بهترینِ قرض‌ها. کارماران مثل بانک از وام گیرندگان خود ضامن نمی‌خواهد. ضمانت اجتماعی نهاد اجتماعی و ضمانت‌هایی مثل چک و سفته برای دریافت وام کافی است.

شبکه قرض دهی جمعی کارماران

 

کارماران برای تحقق اهداف خود در قبال اعطای قرض ها هیچ کارمزدی دریافت نمی کند و تامین هزینه های آن از طریق حمایت های مالی جذب شده برای راه اندازی و توسعه سکو خواهد بود.