کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه آبغوره و آبلیمو گیری

آقای کندوانی پس از راه اندازی موفق کارگاه آبلیمو گیری خود به دنبال گسترش آن و توسعه کسب و کارش است...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
10,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

60,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
260,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه دامپروری و پرورش گوسفند

یک کارگاه دامپروری در ورامین به دنبال توسعه و گسترش کارگاه خویش است...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
261,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

120,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه دوخت روکش صندلی خودرو

یک کارگاه روکش دوزی اتومبیل به دنبال توسعه کسب و کارش است

علی  امیری
★★★★★
★★★★★

علی امیری
100,010,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

300,250,000 ریال

هدف