کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
260,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

40,250,000 ریال

هدف