کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

یک خانم به دنبال توسعه کارگاه خیاطی است.

★★★★★
★★★★★

دهیاری صالح آباد غربی
44,966,666 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
40,260,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

خانمی با سابقه حرفه ای در خیاطی و دانش طراحی و دوخت برای توسعه کسب و کار خود نیاز به وام جهت خرید چرخ سردوز صنعتی دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
30,543,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

30,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

خانمی سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش، نیاز به وام جهت خرید چرخ خیاطی صنعتی دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
8,502,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف