کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه آبغوره و آبلیمو گیری

آقای کندوانی پس از راه اندازی موفق کارگاه آبلیمو گیری خود به دنبال گسترش آن و توسعه کسب و کارش است...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
10,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

60,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه روکش دوزی

یک کسب و کار روکش دوزی اتومبیل به دنبال توسعه کارگاهش است

علی  امیری
★★★★★
★★★★★

علی امیری
30,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شد

300,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه دامپروری و پرورش گوسفند

یک کارگاه دامپروری در ورامین به دنبال توسعه و گسترش کارگاه خویش است...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
261,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

120,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه آبلیمو گیری

یک آقا به همراه همسر خود به دنبال راه اندازی کارگاه آبلیمو و رب گیری در منطقه گل تپه ورامین است...

 جودوی
★★★★★
★★★★★

جودوی
1,000,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

250,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه عروسک های بافتنی

عروسک ساز باتجربه برای توسعه کارگاه به دنبال جذب سرمایه است.

دهیاری صالح آباد غربی
★★★★★
★★★★★

دهیاری صالح آباد غربی
551,000,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

550,250,000 ریال

هدف