کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه دوخت روکش صندلی خودرو

یک کارگاه روکش دوزی اتومبیل به دنبال توسعه کسب و کارش است

علی  امیری
★★★★★
★★★★★

علی امیری
100,010,000 ریال

مشارکت‌ها

مانده

300,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

دستگاه فالوده سازی

یک توانیاب جسمی و حرکتی به دنبال ایجاد شغل برای خود است.

خیریه پدر مهربان بقیع
★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
8,351,400 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شد

38,250,000 ریال

هدف