کارماها

جدیدترین‌ها

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

یک خانم به دنبال توسعه کارگاه خیاطی است.

★★★★★
★★★★★

دهیاری صالح آباد غربی
44,966,666 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه عروسک های بافتنی

عروسک ساز باتجربه برای توسعه کارگاه به دنبال جذب سرمایه است.

★★★★★
★★★★★

دهیاری صالح آباد غربی
551,000,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

550,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه دوخت روکش صندلی خودرو

یک کارگاه روکش دوزی اتومبیل به دنبال توسعه کسب و کارش است

★★★★★
★★★★★

دهیاری صالح آباد غربی
100,010,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

300,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه آبلیمو گیری

یک آقا به همراه همسر خود به دنبال راه اندازی کارگاه آبلیمو و رب گیری در منطقه گل تپه ورامین است...

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
251,000,000 ریال

مشارکت‌ها

پرداخت شد

250,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه جوراب بافی

توسعه کارگاه جوراب بافی

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
141,000,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

120,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه آبغوره و آبلیمو گیری

آقای کندوانی پس از راه اندازی موفق کارگاه آبلیمو گیری خود به دنبال گسترش آن و توسعه کسب و کارش است...

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
44,760,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

60,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه دامپروری و پرورش گوسفند

یک کارگاه دامپروری در ورامین به دنبال توسعه و گسترش کارگاه خویش است...

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
140,261,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

120,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

یک خانم سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده، نیاز به توسعه کسب و کارش دارد...

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
40,260,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تولیدی جوراب بافی

آقایی با سابقه 34 سال در کار جوراب بافی برای راه اندازی تولیدی جوراب بافی خود نیاز به وامی به مبلغ 3 میلیون تومان دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
2,000,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

30,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

پیک موتوری

آقای ماهرویی برای خرید موتور جهت کار در پیک موتوری نیاز به وامی به مبلغ 4میلیون تومان دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
40,550,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

آقایی با 14 سال سابقه ی کار خیاطی قصد توسعه کارگاه خود را دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
9,250,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

50,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه نجاری

آقای نجاری با سابقه ی کاری 25 سال قصد توسعه و گسترش کارگاه نجاری و کابینت سازی خود را دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
13,000,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

50,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

کارگاه خیاطی

خانمی با سابقه حرفه ای در خیاطی و دانش طراحی و دوخت برای توسعه کسب و کار خود نیاز به وام جهت خرید چرخ سردوز صنعتی دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
30,543,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

30,500,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

لبنیاتی

یک لبنیاتی واقع در منطقه ورامین جهت توسعه کسب و کار خود نیاز به خرید یخچال شیر سرد کن دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
50,050,035 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

50,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

سوپر مارکت

آقایی در منطقه ورامین قصد توسعه کسب و کار خود و زدن یک سوپر مارکت کوچک را دارند.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
31,000,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

30,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خواربار فروشی

خواربار فروشی در منطقه ورامین جهت نگهداری وسایل فاسد شدنی نیاز به خرید یخچال دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
20,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

50,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

خیاطی

خانمی سرپرست خانوار برای تامین مخارج زندگی خود و فرزندانش، نیاز به وام جهت خرید چرخ خیاطی صنعتی دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
8,502,000 ریال

مشارکت‌ها

موفق شد

40,250,000 ریال

هدف

تصویر-کم حجم

تولیدی جعبه شیرینی و چاپ قنادی

یک تولیدی تولید جعبه شیرینی و چاپ قنادی جهت توسعه کسب و کار خود نیاز به وام به مبلغ 5 میلیون تومان دارد.

★★★★★
★★★★★

خیریه پدر مهربان بقیع
15,720,000 ریال

مشارکت‌ها

لغو شد

50,250,000 ریال

هدف