رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد

660,922,400 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

2

استان تحت حمایت

4

کارمای موفق

4

کارمای در حال اجراتجربه نگاری