step1

ارائه آموزش

ارائه دوره های آموزشی کارآفرینی

dot
step2

بررسی کارما کارآفرینی

دریافت، بررسی و تایید کارماهای کارآفرینی

dot
step4

تامین مالی کارما

ایجاد کارما در وبسایت جهت تامین مالی

dot
step5

بازپرداخت منابع

بازپرداخت کارماهای کارآفرینی موفق

کارماران چگونه کار می کند؟


 

کارماران از مجموعه واحدهای فناوری اطلاعات، ارزیابی مالی و اجتماعی و پیگیری به ترتیب برای راه اندازی و توسعه پلتفرم و پایش طرح های کسب و کار و متقاضیان وام تشکیل شده است.

هر فرد متقاضی جذب سرمایه برای کسب و کار باید خلاصه ای از طرح و موضوع درخواست خود را از طریق پلتفرم یا نهاد اجتماعی ارسال کند. نهاد اجتماعی اطلاعات تکمیلی متقاضی را به کارماران می دهد و نظر خود را درباره صلاحیت اجتماعی فرد را به عنوان یکی از شاخص های ضمانت اجتماعی بیان می کند. در این مرحله صرفا انتظار می رود فیلتری برای عدم ورود کلاهبرداران و افراد بدون توانایی های کارآفرینی اعمال شود.

به کمک اطلاعات تکمیلی متقاضی مورد ارزیابی اجتماعی و اعتبارسنجی مالی قرار می گیرد. همچنین از متقاضی درخواست می شود طرح توجیهی خود را با تایید نظر متخصص کسب و کار(که توسط کارماران و از طریق نهاد اجتماعی به وی معرفی می‌شود) به کاراماران ارائه دهد. در ادامه به کمک نتایج اعتبارسنجی و ارزیابی طرح ریسک های فرد و طرح مشخص شده و شرایط وام قابل اعطا تعیین خواهد شد.

در نهایت طرح بر روی پلتفرم بارگذاری خواهد شد و شبکه قرض دهندگان بر اساس علایق و صلاحدید خود نسبت به تامین مالی آن اقدام خواهند کرد. چنانچه طرح به هدف تامین مالی دست یابد سرمایه جذب شده از طریق سازوکار بانکی و در ازای دریافت مدارک ضمانتی مانند چک و سفته به صاحب کسب و کار داده خواهد شد. این وام به صورت قرض الحسنه خواهد بود.

قرض گیرنده در سررسید اقساط وام را پرداخت خواهد کرد و این مبلغ به حساب قرض دهندگان منتقل خواهد شد. همچنین طی دوره های مشخصی گزارشاتی از نحوه هزینه شدن وام و پیشرفت طرح به قرض دهندگان ارائه خواهد شد. چنانچه قرض گیرنده اقساط را پرداخت ننماید، کارماران از نهاد اجتماعی می خواهد نسبت به مطالبه بازپرداخت از قرض گیرنده از کانال های اجتماعی خویش پیگیری کند. در نهایت اگر قرض گیرنده اقساط را پرداخت نکند کارماران نسبت به پیگیری حقوقی و به اجرا گذاشتن ضمانت ها اقدام می کند اما در بازپرداخت اقساط مسئولیتی را متوجه خود نمیداند.