• message
  • export

mohammadbay2911

اشتغال آفرینی آذربايجان شرقي / مرند
تکنوبای

سیستم برنامه نویسی

ادامه...
هدف: 200000000 تومان 590066 تومان
rectangle
35 روز باقی مانده شروع از 1402/5/7

مدت زمان باز پرداخت: 24 ماهه تعداد حامیان : 3 نفر

0.45 درصد پیشرفت پروژه

بیشترین کمک کننده:

محسن صالحی
84.74 درصد

پاداش ها

جزئیات

پیشرفت پروژه

مشارکت

پرسش و پاسخ

همکاری

اخبار

پاداش چیست؟
اقدامی است در قدر دانی از اعتماد شما و .............

حمایت 12 تومانی

1 حامی

پاداشی نیست

ش

city

ظرفیت: نامحدود

حمایت 12 تومانی

0 حامی

پاداشی نیست

ش

city

ظرفیت: نامحدود

حمایت 22 تومانی

0 حامی

پاداشی نیست

ش

city

ظرفیت: 1 نفر

حمایت 12 تومانی

0 حامی

پاداشی نیست

ش

city

ظرفیت: نامحدود

حمایت 22 تومانی

0 حامی

پاداشی نیست

ش

city

ظرفیت: 1 نفر

تکنوبای
سیستم برنامه نویسی

شرح مختصر پروژه

ایجاد شرکت برنامه نویسی

ویژگی ها و اهداف پروژه

ایجاد محیطی برای توسعه سیستم های برنامه نویسی

دلیل اهمیت پروژه

ایجاد بازار کار مناسب

درباره تیم، تجربیات و زیرساختها

خودم سابقه برنامه نویسی دارم

اجرا ضروری تومان مکمل تومان
خرید خوراکی: برای دفتر نیاز به خرید خوراکی و قهوه هستیم 30000000
حقوق نیرو ها: قسمتی از حقوق نیرو ها در حساب باشد 40000000
زیر ساخت ضروری تومان مکمل تومان
اجاره دفتر: برای پول پیش شرکت نیاز است 100000000
مواد اولیه ضروری تومان مکمل تومان
خرید سیستم: برای هرکارمند نیازمند سیستم هستیم 30000000
جمع کل ضروری تومان مکمل تومان
تومان

elips
اشتغال آفرینی

اقدامی است که افراد در شبکه های اجتماعی و وبسایت‌ها به جمع آوری سرمایه میپردازند

پیشرفت پروژه با توجه به برنامه ریزی
پیشرفت کلی پروژه تا به امروز

% 50

شروع پروژه: 1401/12/21
پایان پروژه: 1406/8/5

مبلغ جمع شده:


590,066 تومان

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

100%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21

آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.

80%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21
جزئیات فعالیت‌ها
  • تدوین استراتژی
  • طراحی نقشه راه
  • بررسی رقبا

آن را به گونه ای توضیح دهید که درک آن برای افراد غیر متخصص آسان باشد. سعی کنید با بیان نقاط قوت آن بصورت خلاصه بگونه ای که آنرا منحصربفرد، خلاقانه و خاص می کند، توجهات اجتماعی را به آن جلب کنید.

0%

شروع: 1401/3/22 پایان: 1401/12/21
5 نفر اهدا کننده
2 نفر همکار

محسن صالحی
شروع همکاری 1402/5/23

محسن صالحی

بازاریابی

اگر کسی میتواند در فروش پروژه های اماده همکاری کند درخواست بدهد

محمد بای
شروع همکاری 1402/5/23

mohammadbay2911

بازاریابی

اگر کسی میتواند در فروش پروژه های اماده همکاری کند درخواست بدهد

برای نظر دادن لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

24
دی
1401

c vxc

24
دی
1401

23123

24
دی
1401

تست

آگهی‌های همکاری

بازاریابی

اگر کسی میتواند در فروش پروژه های اماده همکاری کند درخواست بدهد