آذربايجان شرقي/مرند/مرند موسسه فرهنگی هنری
کسب و کار نوین ماندگار

میزان کمک‌های مالی: (تومان)

1,064,066

موجودی کیف پول:

15,595,978 تومان

مقدار دریافتی نهاد:

17,260,000

تعدا اعضا:

1 نفر

تعداد پروژه موفق:

0

لینک دعوت به نهاد

karmarun.ir/nahad/InstitutionDetail/1

چرا به ما اعتماد کنید؟

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است. این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد. از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است

لطفا روش پرداخت را انتخاب کنید.

پرداخت آنلاین
کیف پول

درباره نهاد

مشارکت

پرسش و پاسخ

اخبار

در مورد این نهاد

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است.
این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد.
از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

در مورد این نهاد

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است.
این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد.
از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

ویژگی‌ها و اهداف نهاد

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است.
این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد.
از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

دلایل اهمیت نهاد

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است.
این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد.
از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

درباره تیم، تجربیات و زیرساخت‌ها

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است.
این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد.
از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

شرح تعهد اجتماعی

خانه خلاق و نوآوری ماندگار با هدف کشف وپرورش استعدادها،آموزش و توانمندسازی، ‌ حمایت از کار آفرینان حوزه صنایع فرهنگی، هنری وصنایع دستی در شهر مرند آماده حمایت از ایده ها و کسب و کارهای خلاق است. این مجموعه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با شناسایی، آموزش و حمایت از اجرای ایده های نوآورانه، استارتاپ ها و کسب و کارهای‌ نوپا یا فعال در حوزه‌های فرهنگی و هنری و نوآوری‌های دیجیتال و اتصال آنها به سرمایه گذاران در وسعت ملی باعث تولید و توسعه بازار‌ و شکوفاسازی ظرفیت‌های این منطقه در سطح بین المللی باشد. از جمله امکانات خانه خلاق و نوآوری ماندگار می توان به محل استقرار تیم ها، فضای کار اشتراکی و میزکار، اتاق جلسات، آزمایشگاه ایده ها و امکان ساخت نمونه، دسترسی به منتورینگ و مشاوره کسب و کار و امکانات رفاهی است.

برای نظر دادن لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
24
دی
1401

آیا آن را خواهیم ساخت؟ یک هفته باقی مانده و ما هنوز باید به حداقل هدف برسیم!